Cito

Op onze school maken wij gebruik van het Leerling Volgsysteem (LOVS) van Cito om de ontwikkeling van uw zoon of dochter goed te kunnen volgen. Wij toetsen de vaardigheden volgens een vaste procedure (toetskalender) en analyseren die op individueel, groeps- en schoolniveau. Zo kan er zo optimaal mogelijk worden ingespeeld op de onderwijs- en ondersteuningsbehoeftes van alle kinderen. In bijgevoegde folder leest u hoe de toetsen in elkaar steken en wat de resultaten betekenen. De resultaten worden in de ouder- en rapportgesprekken met u besproken.