Inschrijven nieuwe leerlingen

Het inschrijven van nieuwe leerlingen kan te allen tijde. Bij een inschrijving hoort altijd een persoonlijke kennismaking met de directeur.

We onderscheiden 2 soorten inschrijvingen:

  • de inschrijving van een nieuwe leerling voor groep 1 (4-jarigen)
  • de inschrijving van een leerling die al onderwijs geniet op een andere Basisschool

Misschien hebt u al de keus voor onze school gemaakt of bent u nog aan het oriënteren op de juiste school voor uw zoon of dochter. Dan kunt u hier de informatie vinden om v.w.b. de procedure van kennismaking tot definitieve inschrijving.

In principe zijn alle leerlingen welkom op onze school. Daarbij willen we alle kinderen een leerrijke en veilige plek bieden. Ondanks deze ambitie realiseren wij ons dat er grenzen aan de mogelijkheden van de school en van individuele leerkrachten zijn. Die grenzen zijn niet vooraf te bepalen en in getallen uit te drukken. Daarom is in Ondersteuningsprofiel vastgelegd welke regels we hanteren voor het aannemen van kinderen met een handicap.

Per aanmelding zal nauwkeurig moeten worden bezien wat de gevolgen zullen zijn van plaatsing in een groep. Daarbij spelen verschillende factoren een rol: de aard van de handicap, de aanwezigheid van andere kinderen die speciale zorg behoeven, de flexibiliteit en capaciteit van leerkrachten om het betreffende kind te kunnen begeleiden, materiële zaken als noodzakelijke aanpassingen van het gebouw e.d.

U kunt ons zorgplan nalezen op deze website.