Overblijven

Op onze school verzorgt de Stichting De Eerste Stap Kinderopvang Grave het overblijven oftewel de tussenschoolse opvang (TSO).

Overblijven op school, spannend!
De eerste stap verzorgt met veel plezier de tussenschoolse opvang (TSO) op de school van uw kind. Een boekje met praktische informatie is op school verkrijgbaar.

Aanmelden

Aanmelden voor de TSO kan via website: www.deeerstestap.nl. U klikt rechtsbovenaan op het rode blokje ‘Inloggen TSO’ en in 4 stappen wordt u uitgelegd hoe het aanmelden werkt. Tip: Heeft u nog vragen? Kijk dan op het item ‘Veel gestelde vragen’ in de menubalk. Staat uw vraag er niet bij? Bel dan gerust met de eerste stap; 024-6488388 en wij helpen u verder.

Overblijven met een abonnement

Voor kinderen die vast overblijven met een abonnement, loopt het abonnement vanzelf af per einde van ieder schooljaar .

Ieder schooljaar moet opnieuw aangemeld worden.  Aanmelden kan zodra we de schoolroosters van de scholen ontvangen hebben, met gegevens omtrent vakantie- en roostervrije dagen. Dit is vaak pas in augustus. Maakt u al gebruik van de TSO dan berichten wij u wanneer aangemeld kan worden. Geeft u dan de nieuwe groep aan? En controleert u uw gegevens?

Overblijven met een strippenkaart

Als u uw kinderen niet vast laat overblijven maar met een strippenkaart, hoeft u uw kinderen niet jaarlijks opnieuw in te schrijven. De strippenkaart loopt automatisch door van het ene naar het andere schooljaar. De strippenkaart is onbeperkt geldig.

Andere diensten van de eerste stap

De eerste stap biedt naast de TSO ook kinderdagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaalopvang aan. Alle info vindt u op de website: www.deeerstestap.nl

Geen klant maar toch een keer buitenschoolse opvang nodig?
Dat kan, de pedagogisch medewerkers van de buitenschoolse opvang kunnen u hier over informeren. Loopt u gerust eens binnen bij de opvang of bel met het centraal kantoor.

De eerste stap:
Centraal kantoor Laantje 11, 6602 AA Wijchen
Telefoon  024-6488388
Website   www.deeerstestap.nl
Email    info@deeerstestap.nl

TSO op de Bongerd

Voor de TSO komen de leid(st)ers om 11.45 uur naar school. Per 15 kinderen is er één leid(st)ers aanwezig. De kinderen worden om 12.00 uur opgehaald of komen zelf naar de overblijfruimte. Eerst gaan ze plassen en handen wassen en daarna eten. Tot minimaal 12.30 uur blijven ze aan tafel en vervolgens spreken ze met de leiding af wat ze gaan doen.
Sinds 1 juni 2012 nemen de kinderen hun lunch zelf mee naar school. Het drinken en eten wordt verzameld in de gang bij groep 7- 8. De school zorgt ervoor dat bederfelijke producten in de koelkast geplaatst worden.

De TSO informeert ouders en kinderen over het belang van gezonde voeding tijdens de middagpauze.
Bij het spelen is er toezicht van de leiding, waarbij de regels van de school  worden gehanteerd in samenspraak met de stichting. De kinderen vallen onder de verantwoordelijkheid van de stichting en bij opmerkingen of klachten kunt u het beste de leiding van de TSO aanspreken, dus niet de school.
De leid(st)ers zijn anderhalf uur op school aanwezig en dragen om 13.10 uur de verantwoordelijkheid over aan de leerkrachten van de school.

TSO coördinator
Sandy Kremers.
Tel: 06-46920662
E-mail: tso.bongerd@gmail.com