I-pads in groep 1-2

In de afgelopen maanden hebben we op BS De Bongerd flink geïnvesteerd op ICT gebied. Zo werken de groepen 3 t/m 8 al een aantal maanden met de nieuwe Chromebooks. Ook in de kleutergroep hebben we stappen gemaakt en kunnen de leerlingen werken met een aantal  I-pads. Momenteel zijn we bezig met mozaïek werkjes, het maken van puzzels, het leren van letters en het luisteren naar mooie verhalen. Sommige slimmeriken hebben zelfs de filmpjes al gevonden. De eerste indrukken zijn positief en de kinderen die al hebben gewerkt met de I-pads zijn erg enthousiast. Wordt vervolgt……