BVL

Waarom BVL?

Basisschool De Bongerd speelt op ‘SEEF’ en is daarom gegaan voor het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL).

Kinderen vormen een zeer kwetsbare groep in het verkeer. Jaarlijks zijn in Nederland honderden kinderen betrokken bij verkeersongevallen. Meer dan een hele schoolklas laat daarbij het leven. Kinderen moeten daarom leren veilig aan het verkeer deel te nemen. Om verkeerseducatie op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is er een keurmerk in het leven geroepen. Het Label met het beeldmerk Seef de Zebra toont aan dat onze school zich inzet voor verkeerseducatie en verkeersveiligheid rond de school.

Brabant maakt van de nul een punt. Want ieder verkeersslachtoffer is er één te veel. Dus gáán we met z’n allen voor die nul. Wij, jij, ik. Ik als overheid, onderwijzer en werkgever. Ik als wandelaar, fietser en automobilist. De Brabantse basisscholen en verkeersouders maken een punt van verkeersveiligheid en investeren zo flink mee in de nul. Ze zorgen dat leerlingen verkeerslessen krijgen, doen verkeersprojecten als ‘de dode hoek’, oefenen met de leerlingen en maken samen met gemeenten de wegen naar de school toe verkeersveilig.

Er is een set BVL-criteria ontwikkeld waarmee we kunnen werken om de kwaliteit van de verkeersveiligheid op het gewenste niveau te krijgen. De essentie van het BVL is dat scholen punten scoren voor zaken die de verkeersveiligheid van de (leerlingen van de) school bevorderen. Wij kunnen punten scoren op verschillende onderdelen. Onze leerlingen krijgen verkeerslessen en doen verkeersprojecten met praktische oefeningen. Verder is er aandacht voor de schoolomgeving en zijn/worden de routes naar school zo verkeersveilig mogelijk. Daarnaast zijn (verkeers)ouders of -verzorgers betrokken bij verkeerseducatie.

Basisschool De Bongerd heeft het Label in 2014 weten te behalen: “We dragen daarmee bij aan een stukje veiliger Gassel en omgeving voor onze kinderen.”

Kijk voor meer informatie op www.bvlbrabant.nl.

Verkeersouder

Verkeersouder worden?
Verkeersouders zijn vrijwilligers die op de basisschool werken aan een verkeersveilige schoolomgeving voor kinderen. Zij zetten verkeersveiligheid hoog op de agenda, helpen bij de uitvoering van activiteiten en vragen aandacht voor verkeersveiligheid. In de directe omgeving van de school en op de school-thuisroute. Verkeersouders zijn onmisbaar!

VVN Verkeersouders:
Wilt u werken aan een verkeersveilige school- en woonomgeving voor alle kinderen? Maak dan een verschil door u als verkeersouder aan te melden. Samen met ruim drieduizend verkeersouders verandert u de verkeerschaos rond de basisschool.
Als verkeersouder maakt u een belangrijk verschil in de verkeersveiligheid rondom scholen. U pakt taken op in samenwerking met de betreffende basisschool en maakt u sterk voor:

  • een veilige schoolomgeving;
  • het betrekken van ouders bij de verbetering van de verkeersveiligheid van hun kinderen;
  • goed verkeersonderwijs;
  • veilige school-thuisroutes.

Tips voor ouders

Niet alleen scholen en gemeenten zijn actief voor het VerkeersveiligheidsLabel. Kinderen, jongeren en ouders kunnen zelf ook meedoen.

Elke ouder wilt dat zijn/haar kind zo veilig mogelijk over straat kan, zonder het risico te lopen op een verkeersongeval. U kunt nu ook zelf actie ondernemen om uw kinderen veilig deel te laten nemen aan het verkeer. Wat u als ouder kunt bijdragen, leest u op deze pagina.

  • Jonge kinderen halen links en rechts nog gemakkelijk door elkaar. Ouders die met jonge kinderen gaan fietsen, kunnen het beste een lintje aan het stuur binden onder het motto: lintje is links.
  • Een oranje vlag op een kinderfiets maakt jonge verkeersdeelnemers beter zichtbaar, bijvoorbeeld als ze tussen de geparkeerde auto’s staan te wachten om over te steken.
  • Het is belangrijk dat een kind met de voeten bij de grond kan, het zadel van de fiets mag niet te hoog zijn. Bovendien moeten de remmen, lichten en de bel goed werken.
  • Om leerlingen uit groep acht voor te bereiden op de brugklas, kunnen ouders de route naar de nieuwe school het beste een paar keer samen fietsen om te kijken op welke kruispunten extra aandacht voor het verkeer noodzakelijk is. Het helpt om dat te doen op het tijdstip dat andere scholieren ook naar school fietsen, zodat de aanstormende brugklasser vast weet hoe druk het dan is.
  • De leerkracht kan honderd keer herhalen dat kinderen moeten stoppen voor een rood stoplicht, als ouders niet het goede voorbeeld geven, wordt zo’n regel waardeloos voor een kind.