GGD

Wat is Jeugdgezondheidszorg? Kinderen ontwikkelen zich voortdurend, zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal. Bij de meeste kinderen gaat dit zonder al te grote problemen. De jeugdgezondheidszorg ziet alle kinderen om zo tijdig te kunnen signaleren, begeleiden en eventueel te verwijzen als er zich problemen voordoen in de ontwikkeling van uw kind. Onze jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen volgen de groei en ontwikkeling van uw kind.

Voor meer meer informatie klik op onderstaande link

Wat doet de GGD 2017-2018