Hoogbegaafdheid

Beleidsplan (hoog)begaafdheid

Klik op de onderstaande link om het beleidsplan hoogbegaafdheid te openen.

Beleidsplan hoogbegaafdheid

Plusklas “Dolfijn”

Plusklassen voor hoogbegaafde leerlingen. Vanaf januari 2013 is er in het samenwerkingsverband ‘Land van Cuijk’ een voorziening gerealiseerd voor hoogbegaafde leerlingen. De samenwerkende besturen: Invitare, Peelraam en Optimus Primair Onderwijs hebben onder de vlag van het samenwerkingsverband hun krachten gebundeld. Dit heeft geresulteerd in 6 plusklassen voor hoogbegaafde leerlingen van de groepen 4 t/m 8.

Zowel in Cuijk, als in Sint Anthonis en Boxmeer is er vanaf januari 2013 een plusklas beschikbaar voor de middenbouw (kinderen uit gr 4, 5 of 6) én een plusklas voor de bovenbouw (kinderen uit gr 6, 7 of 8).

Leerlingen die zijn toegelaten kunnen in principe één dagdeel per week onderwijs volgen in de dichtstbijzijnde plusklas. Hiermee realiseren we een voorziening waaraan behoefte is gebleken voor een deel van onze leerlingen. Er wordt nauw samengewerkt door de plusklasleerkrachten, zodat het aanbod in de verschillende groepen nagenoeg gelijk zal zijn.

Aanmelding geschiedt op initiatief van de school in samenspraak met de ouders.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Intern Begeleider van de school of op de website van WSNS www.wsns-lvc.nl