Jaarrooster

Sinds schooljaar 2019-2020 gebruiken we op de De Bongerd de app “Parro”. Ouders kunnen middels deze app het jaarrooster inzien onder het kopje agenda. Mocht u nog geen koppeling hebben met Parro dan kunt u dit bij de leerkracht van uw kind aanvragen.  Voor meer informatie over het gebruik van Parro klik hier.