Leden

Maandag na de herfstvakantie hebben de kinderen van groep 5-8 uitleg gekregen over de nieuwe Kinderraad.SAM_0764
VervolgensĀ is er in de groepen spreektijd geweest enĀ op maandag 7 november is er met rood potlood gestemd!
Vandaag 8 november is onder groot applaus van alle kinderen de uitslag bekendgemaakt:.
De Bongerd-Kinderraad bestaat dit jaar uit:

Tygo van Deventer, groep 5
Gijs Thijssen, groep 6
Jelle van Deventer, groep 7
Rick Dinnissen, groep 8