Logopedie

In onze maatschappij wordt grote waarde gehecht aan een goede communicatie op zowel schriftelijk als verbaal gebied. De communicatieve ontwikkeling is van grote invloed op de sociaal emotionele ontwikkeling van een kind alsook op de leerprestaties.

Wij zijn een samenwerking aangegaan met Logopediepraktijk in Grave omdat wij ons het belang van de preventieve zorg en de relatie met de leerprestaties realiseren.

De praktijk screent de kinderen van groep 1-2-3-4. De screening is bedoeld om kinderen te signaleren die in hun spraak-taalontwikkeling mogelijk problemen ervaren of gaan ervaren.

In ongeveer 20 minuten wordt een globale indruk verkregen van de ontwikkeling van een kind. Aandachtsgebieden hierbij zijn: taalontwikkeling, taalgebruik, taalbegrip, aandachtspanne, articulatie , zinsbouw, woordenschat, mondmotoriek, slikken, ontwikkeling van de fonologische vaardigheden auditieve functies en stemgebruik.

Mochten er bijzonderheden aan het licht komen dan kan de logopedist ouders en leerkracht adviezen geven voor thuis of in de klas. Als het nodig is, krijgen de ouders het advies voor verder logopedisch onderzoek of –behandeling. De behandeling kan polaatsvinden in de school. U bent te allen tijde vrij in de keuze waar u een dergelijk onderzoek wilt laten uitvoeren.