Leden

Hanneke Peperkamp Lid ouders
Sabine Gerrits Lid ouders
Miriam Arts Lid schoolteam
Patricia Bongaarts Lid schoolteam; voorzitter

Het e-mailadres van de MR is: mrdebongerd-g@optimusonderwijs.nl