Handige info

Passend onderwijs

Wat is passend onderwijs?  
Met passend onderwijs krijgen besturen in het regulier en speciaal onderwijs gezamenlijk de verantwoordelijkheid om een leerling die ondersteuning nodig heeft een passende plek te bieden. Zij hebben een zorgplicht. Om aan die zorgplicht te voldoen, werken de besturen samen in een regionaal samenwerkingsverband.

Het Samenwerkingsverband
Het samenwerkingsverband waar het bestuur van onze school in samenwerkt heet Stromenland.
SVPO stromenland is een groot Samenwerkingsverband. Vijentwintig besturen werken samen aan Passend Onderwijs en hebben te maken met 35.000 leerlingen die goed onderwijs willen krijgen.
Het samenwerkingsverband ligt verspreid over: Beuningen, Boxmeer, Cuijk, Druten, Grave, Groesbeek, Heumen, Mill en St. Hubert, Millingen aan de Rijn, Nijmegen, St. Anthonis, Ubbergen, West Maas en Waal en Wijchen.
In Stromenland zijn BasisOnderwijs, Speciaal BasisOnderwijs en Speciaal Onderwijs partners in passende ondersteuning voor meer dan 35.000 leerlingen.

Meer informatie over het Samenwerkingsverband SVPO Stromenland vindt u hier.

Daarnaast vindt u meer informatie over passend onderwijs hier en ook door te klikken op passend onderwijs.

Zorgplan

Download hier het zorgplan.

Dyslexieprotocol

Download hier het dyslexieprotocol.

Schoolmaatschappelijk werk

Bekijk hier de website van het RMC – Land van Cuijk.

Centrum voor jeugd en gezin

Bekijk hier de website van Centrum jeugd en gezin.

Aanvraagformulier leergeld

Download hier het aanvraagformulier leergeld.

Jeugd tandverzorging

Bekijk hier de website van mondzorgvoorkids.nl.

GGD

Bekijk hier de website van de GGD.

Logopedie

In onze maatschappij wordt grote waarde gehecht aan een goede communicatie op zowel schriftelijk als verbaal gebied. De communicatieve ontwikkeling is van grote invloed op de sociaal emotionele ontwikkeling van een kind alsook op de leerprestaties.Wij zijn een samenwerking aangegaan met Logopediepraktijk in Grave omdat wij ons het belang van de preventieve zorg en de relatie met de leerprestaties realiseren. De praktijk screent de kinderen van groep 1-2-3-4. De screening is bedoeld om kinderen te signaleren die in hun spraak-taalontwikkeling mogelijk problemen ervaren of gaan ervaren.In ongeveer 20 minuten wordt een globale indruk verkregen van de ontwikkeling van een kind. Aandachtsgebieden hierbij zijn: taalontwikkeling, taalgebruik, taalbegrip, aandachtspanne, articulatie , zinsbouw, woordenschat, mondmotoriek, slikken, ontwikkeling van de fonologische vaardigheden auditieve functies en stemgebruik.Mochten er bijzonderheden aan het licht komen dan kan de logopedist ouders en leerkracht adviezen geven voor thuis of in de klas. Als het nodig is, krijgen de ouders het advies voor verder logopedisch onderzoek of –behandeling. De behandeling kan polaatsvinden in de school. U bent te allen tijde vrij in de keuze waar u een dergelijk onderzoek wilt laten uitvoeren.