Optimus

Basisschool De Bongerd behoort tot de stichting Optimus Primair Onderwijs.

Optimus kent 31 scholen, gevestigd in de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd en Oss. Deze gemeenten hebben met elkaar gemeen dat ze allemaal in het stroomgebied van de Maas liggen, gesymboliseerd door de blauwe golf in het Optimus-logo.

Het College van Bestuur van Optimus, bestaande uit Michel van den Berg en Harry van de Ven, spraken het verlangen uit om vorm te geven aan het best denkbare onderwijs voor onze 5000 leerlingen. Zij willen daarom voor de scholen optimale voorwaarden scheppen, zodat het onderwijs kwalitatief goed verzorgd kan worden. Het College wil besturen op hoofdlijnen, zodat iedere directeur met zijn team hier zelf de eigen unieke invulling aan kan geven.

In Oktober 2016 is het nieuwe Koersplan 2016 – 2021 Wereldonderwijs! gepresenteerd. Resultante van een optimale samenwerking tussen leerlingen, ouders, medewerkers, stakeholders en College. Hierin staan ambities geformuleerd die energie geven om te ontdekken, te experimenteren en te vernieuwen. Want betekenisvol vernieuwen met accent op kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming, daar gaat het om! Klik hier voor het volledige Koersplan en hier voor de beknopte versie.

Ouders en personeelsleden kunnen nader meedenken over bovenschools beleid via de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), waarin alle scholen vertegenwoordigd zijn. De GMR overlegt regelmatig met het College van Bestuur.

De contacten tussen u als ouders/verzorgers enerzijds en de organisatie anderzijds zullen vrijwel altijd verlopen via de medewerkers en/of directeur van de school. Wanneer u rechtstreeks contact wilt opnemen met OPTIMUS Primair Onderwijs, dan kan dat via onderstaande adresgegevens.

U kunt meer informatie vinden op de website: www.optimusonderwijs.nl

Optimus Primair Onderwijs
Stoofweg 2
5361 HZ Grave

tel: 0485 318910

info@optimusonderwijs.nl

E-mail:  info@optimusonderwijs.nl
Website: www.optimusonderwijs.nl