Overblijven; TSO

Op onze school verzorgt de Stichting De Eerste Stap Kinderopvang Grave het overblijven oftewel de tussenschoolse opvang (TSO).

Overblijven op school, spannend! De eerste stap verzorgt met veel plezier de tussenschoolse opvang (TSO) op de school van uw kind. Een boekje met praktische informatie is op school verkrijgbaar.

Aanmelden voor de TSO kan via website: http://www.deeerstestap.nl/. U klikt rechts bovenaan op het rode blokje ‘Inloggen TSO’ en in 4 stappen wordt u uitgelegd hoe het aanmelden werkt. Tip: Heeft u nog vragen? Kijk dan op het onderwerp ‘Veel gestelde vragen’ in de menubalk. Staat uw vraag er niet bij? Bel dan gerust met de eerste stap; 024-6488388 en wij helpen u verder.

Overblijven met een abonnement

Voor kinderen die vast overblijven met een abonnement, loopt het abonnement vanzelf af per einde van ieder schooljaar.

Ieder schooljaar moet opnieuw aangemeld worden. Aanmelden kan zodra we de schoolroosters van de scholen ontvangen hebben, met gegevens betreffende vakantie- en roostervrije dagen. Dit is vaak pas in augustus. Maakt u al gebruik van de TSO dan berichten wij u wanneer aangemeld kan worden. Geeft u dan de nieuwe groep aan? En controleert u uw gegevens?

Overblijven met een strippenkaart

Als u uw kinderen niet vast laat overblijven maar met een strippenkaart, hoeft u uw kinderen niet jaarlijks opnieuw in te schrijven. De strippenkaart loopt automatisch door van het ene naar het andere schooljaar. De strippenkaart is onbeperkt geldig.

Andere diensten van de eerste stap

De eerste stap biedt naast de TSO ook kinderdagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaalopvang aan. Alle informatie vindt u op de website: http://www.deeerstestap.nl/

De eerste stap: Centraal kantoor Laantje 11, 6602 AA Wijchen Telefoon 024-6488388 Website http://www.deeerstestap.nl/ Email info@deeerstestap.nl

TSO op de Bongerd

Voor de TSO komen de medewerkers om 11.45 uur naar school. We streven er naar dat er per 15 kinderen er één medewerker aanwezig is. De kinderen worden om 12.00 uur opgehaald of komen zelf naar de overblijfruimte. Eerst gaan ze plassen en handen wassen en daarna eten. Tot minimaal 12.30 uur blijven ze aan tafel en vervolgens spreken ze met de leiding af wat ze gaan doen. Kinderen nemen zelf hun lunch mee naar school. Het drinken en eten wordt verzameld in de gang bij groep 7- 8. De school zorgt ervoor dat bederfelijke producten in de koelkast geplaatst worden.

De TSO informeert ouders en kinderen over het belang van gezonde voeding tijdens de middagpauze. Bij het spelen is er toezicht van de leiding, waarbij de regels van de school worden gehanteerd in samenspraak met de stichting. De kinderen vallen onder de verantwoordelijkheid van de stichting en bij opmerkingen of klachten kunt u het beste de leiding van de TSO aanspreken, dus niet de school. De medewerkers zijn anderhalf uur op school aanwezig en dragen om 13.10 uur de verantwoordelijkheid over aan de leerkrachten van de school.

TSO coördinator: Richard Voets     Tel: 06-46920662     E-mail: TSOBongerd@deeerstestap.nl