Peuterspeelzaal

de eerste stapPeuterspeelzaal Schoolstraat

Peuterspeelzaal Schoolstraat
Schoolstraat 8
5438 AC Gassel
06-14463400

Stichting De Eerste Stap Kinderopvang Grave verzorgt naast het overblijven ook de Peuterspeelzaal.  Peuterspeelzaal Schoolstraat is sinds 2013 gevestigd is in onze school.

Een kind ontwikkelt zich door te spelen. Dat kan bij uitstek in een peuterspeelzaal! In de peuterspeelzaal leren ze met andere leeftijdsgenootjes om te gaan. Dit is ook een stukje voorbereiding voor de basisschool. Peuters kunnen hier gemiddeld twee dagdelen per week spelen en leren. Wat biedt de peuterspeelzaal onder andere:

  • leeftijdsgenootjes om mee te stoeien en te ravotten, vriendjes mee te worden of mee te kibbelen;
  • uitdagend spelmateriaal dat aansluit bij de belangstelling en ontwikkeling van peuters;
  • deskundige leidsters die de kinderen stimuleren om nieuwe dingen te ontdekken;
  • een programma met vaste momenten in de kring, een goede voorbereiding op de basisschool;
  • spelactiviteiten om taal en beweging te stimuleren;
  • een oefening in samen spelen, samen delen, dus leren om je aan afspraken te houden.

Voor meer informatie kunt u op maandag of woensdag ochtend altijd even binnen lopen.