Leren is prachtig; samen is krachtig

Directe instructie

Kwaliteitskaarten

Warm nest

Welkom bij

Basisschool De Bongerd

Ons motto is ‘Leren is prachtig; samen is krachtig!’ en vormt steeds het vertrekpunt voor onze focus, overwegingen en besluiten.

Wij zien kennis als belangrijkste voorwaarde voor het aanleren van vaardigheden en hebben de overtuiging dat alle kinderen op dezelfde manier leren. Daarom bieden wij onze kinderen concrete kennis aan, geven heldere instructie en doen veel voor. Wij werken graag samen met onze ouders, maar vooral door met het kind vooraf succescriteria te bespreken en driegesprekken te houden. Onze ambities en gewoonten leggen wij vast op Ambitie- en Kwaliteitskaarten (“Zo zijn onze manieren”. Als onze kinderen weten waar ze goed in zijn en gericht willen werken aan hun ontwikkelingspunten, is onze missie geslaagd. 

 

 

 

 

 

 

Snel naar

De wereldscholen van Optimus

met de beste kansen groeien naar een gelukkig leven

De kansen in het leven voor álle kinderen zo groot mogelijk maken. Dat is voor ons de echte bedoeling van onderwijs. Hun geluk is onze belangrijkste motivatie.

Het begint met veiligheid, vertrouwen en optimisme. Onze kinderen moeten zich gezien en gehoord voelen. Allemaal. Ieder kind heeft er recht op om echt gekend en erkend te worden. Ongeacht achtergrond, niveau of geloof. Iedereen doet ertoe en mag zichzelf zijn.

Vanuit die veilige basis bouwen we aan kennis en vaardigheden. Dan praten we zeker over taal en rekenen. Maar tegelijk over alles dat je nodig hebt om deze kennis toe te passen en te vergroten; je talenten te ontdekken en jezelf verhouden tot de wereld om je heen. Zo ontwikkelen onze kinderen hun kijk op de wereld en hun kansen ín de wereld. Die van vandaag en die van morgen.

‘Eigenaarschap’ is daarin een sleutelbegrip. Zowel voor de medewerkers als voor de kinderen. We dagen uit om zo veel mogelijk zelf aan het stuur te komen van het leven. Als we zien dat onze leerlingen uitgroeien tot gelukkige, zelfstandige en kritische wereldburgers, dan is onze missie geslaagd!

Optimusonderwijs.nl