Schoolgids, schoolplan en jaarplan

Op deze pagina vindt u: de schoolgids 2022/2023, het jaarplan 2022/2023, en het schoolplan. 

 

Schoolgids

In de schoolgids vindt u algemene en specifieke informatie over zaken als:

 • Waar de school voor staat
 • De organisatie van het onderwijs
 • Zorg voor leerlingen
 • Schoolontwikkeling en kwaliteitsbeleid

Om de schoolgids te openen klikt u op de volgende snelkoppeling: Schoolgids

 

Jaarplan 2022/2023

In het jaarplan is beschreven waaraan wij het komende schooljaar werken. Ideeën voor dit plan haalden we uit:

 • Bongerd Jaarplan-evaluatie
 • Bongerd Schoolplan
 • Optimus koersplan - Overleg met Kinderraad - Advies van de MR
 • Feedback van ouders en overige partners
 • De praktijk van alle dag

Om het jaarplan te openen klikt u op de volgende snelkoppeling: Jaarplan

 

Schoolplan 2022/2026

In dit schoolplan 2022-2026 beschrijven we hoe wij als Bongerd naar ons onderwijs kijken, wat wij belangrijk vinden en waar wij de komende vier jaar aan willen werken. Dit is gedaan vanuit diverse perspectieven:

 • Inspectie (Basiskwaliteit als minimale inspectie-eisen)
 • Optimus (Koersplan als gezamenlijke visie)
 • De Bongerd (schoolspecifieke ambities)
 • Evaluatie Bongerd jaarplan '21/'22
 • Evaluatie Bongerd schoolplan '19/'23
 • WMKPO-Quickscan maart '22
 • Feedback en enquetes van ouders
 • Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) - rapportage 2021
 • Audits en schoolbezoek College van Bestuur
 • Speerpunten minister Wiersma

Om het schoolplan te openen klikt u op de volgende snelkoppeling: Schoolplan