Vertrouwenspersonen

Onze school heeft twee vertrouwenspersonen: Annerie Meulepas en Frank van Uden. Leerlingen, leerkrachten of ouders kunnen bij hen terecht als ze een klacht hebben over ongewenst gedrag. We hebben het over ongewenst gedrag als er sprake is van pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie of agressie. Onveiligheid door ongewenst gedrag kan voor veel stress en zelfs ziekteverzuim leiden. Het eerste advies is altijd: praat erover met degene die het ongewenst gedag vertoont! Mocht dat gesprek geen effect hebben of misschien onveilig voelen, dan kunt u ook bij hen terecht.  Ze luisteren naar uw verhaal en ondersteunen u bij eventueel verdere stappen. Weet dat u de regie houdt. De vertrouwenspersonen ondernemen geen stappen zonder uw goedkeuring.