Ouderraad

Onze school heeft een actieve ouderraad, ook wel OR genoemd. Vanuit de ouderraad en het team worden diverse werkgroepen gevormd. Zij organiseren festiviteiten op school die uitgevoerd worden met andere hulpouders en vrijwilligers. De ouderraad heeft de zeggenschap over het geld van de vrijwillige ouderbijdrage. U betaalt ieder schooljaar een vrijwillige ouderbijdrage. Het door u betaalde geld komt direct ten goede aan activiteiten zoals cadeaus voor 5 december en festiviteiten zoals carnaval, meester/juffendag en de schoolreis. De inkomsten van de ouderraad komen naast de vrijwillige ouderbijdrage ook van het bedrag dat ontvangen middels een flessenactie.

De ouderraad bestaat uit de volgende leden: 

Sanne Loeffen, Vincent Vulto, Ramona Leemrijse, Marieke van Gemert en Floor van den Oever

 

Mocht u problemen hebben met de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage, dan kunt u contact opnemen met de schoolleiding of stichting leergeld.