Gedrag ouders en leerlingen

Eenduidige afspraken tussen ouders, kinderen en leerkrachten omtrent gedragsverwachtingen op de Bongerd uitspreken, zodat we op een prettige wijze met elkaar omgaan. We werken allemaal aan hetzelfde doel: het optimaal laten ontwikkelen van onze kinderen. De ouderversie van deze kaart wordt aan het begin van elk schooljaar met ouders gedeeld. 

Wij hebben de overtuiging dat door waarden en normen kinderen vanzelf tot kennisontwikkeling komen. Daarom is onze schoolcultuur, de pedagogische driehoek kind/ouders/school, essentieel. Als school willen wij niet alleen zender van informatie zijn; dit vinden wij niet constructief.  

Klik op de volgende link om de kwaliteitskaart te openen:

Kwaliteitskaart 'gedragsverwachting ouders'