Aanmelden

Vanaf 4 jaar mogen kinderen in Nederland naar school, en vanaf 5 jaar moeten ze naar school: dan zijn ze leerplichtig.  ‘Alle kinderen in hun eigen dorp naar school’ is ons streven.  Aan deze ambitie zijn uiteraard ook grenzen aan de mogelijkheden van de school.  Daarom plaatsen wij na een zorgvuldige procedure het aangemelde kind in een voor hem meest geschikte groep. Lees hier meer over de aanmeldprocedure van onze school:   

Kwaliteitskaart 'aanmelden'